Apply

副学士本科硕士申请

副学士本科硕士申请

01 評估規劃
 • 評估學生需求教育/工作背景
 • 匹配《擇校方案》
02 簽約
 • 正式簽委託協議書
 • 收集學生報名資料
03 資料整理
 • 雙證、成績單
 • 學歷認證開具工作證明
 • 整理個人信息資料表
04 留學文案
 • 個人陳述PS
 • 簡歷CV
 • 推薦信RL
05 參加面試
 • 翻譯《面試高頻問題》個人面試, 專業熱點話題,筆試題型等培訓課程
 • 模擬面試及參加正式面試
06 錄取註冊
 • 收到綠取文件,選擇最終專業
 • 缴纳留位費,指导新生註册选科
07 申請學生簽證
 • 準備學生簽證申請材料
 • 收到批復後補交學習計劃等文件
08 入境開學
 • 入境激活簽證,办理香港身份证
 • 申請受養人簽證
 • 開學

News

相關推薦